top04

Om oss Material Bearbetning Mervärden Kontakt GDPR

 

   

 

Mervärden

Flexibilitet

Tack vara goda kontakter med underleverantörer och producenter kan vi ofta göra förändringar med relativt kort varsel. Med dagens krav på korta ledtider är detta enligt vår erfarenhet en vanligt förekommande förfrågan och något vi ofta kan tillgodose utan att det behöver innebära avsteg från prisbild eller kvalitetskrav.

 

Inte sällan kan vi även styra om tillverkningsmetoderna för att anpassas till ett mindre antal detaljer än det urspungligen offererade för att tillgodose tillfälliga provserier eller oförutsedda försäljningstoppar.

 

Erfarenhet

Från det att företaget grundades 1925 har vi varit i kontakt med en stor och varierande kundkretsen inom flera arbetsområden och sedermera erhållit värdefull erfarenhet som vi använder i samråde med våra kunder idag.

 

Service

Kundens önskemål står ständigt i centrum för vårat arbete och vi kan nästan alltid tillsammans med våra samarbetspartners finna en lösning åt dig.

 

Vi står för att lösa uppgiften. Du behöver inte oroa dig.

 

 

Plastica AB

 Telefon:

 Organisationsnummer:

Stenhuggarvägen 3

 +46 (0)8 715 44 40

 556024-2231

132 38 Saltsjö-Boo

 Fax:

 Email:

Sverige

 +46 (0)8 715 45 10

 order@plastica.se