top04

Om oss Material Bearbetning Mervärden Kontakt GDPR

 

   

 

GDPR

Vi följer EU-Direktiv General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 som trädde i kraft 25e maj 2018.

 

I vårt affärssystem SPCS Administration begränsas lagring av personuppgifter till:

 

Namn - Företagsnamn - Organisationsnummer - Adress - Telefonnummer -

e-postadress.

 

Uppgifter lagras i upp till fem år från senaste beställning, förfrågan eller leverans. Personuppgifter är inte tillgängliga via Internet utan lagras lokalt.

 

Lagring av personuppgifter sker enbart i syfte att upprätthålla gängse affärsrelationer.

 

Personuppgifter lämnas ej ut till tredje part frånsett nödvändig information till fraktbolag vid leveranser.

 

Du kan när som hest begära att dina personuppgifter raderas eller be om information om vilka uppgifter vi lagrar genom att kontakta Daniel Martini.

 

 

 

 

Plastica AB

 Telefon:

 Organisationsnummer:

Stenhuggarvägen 3

 +46 (0)8 715 44 40

 556024-2231

132 38 Saltsjö-Boo

 Fax:

 Email:

Sverige

 +46 (0)8 715 45 10

 order@plastica.se